Υπηρεσίες πνευμονολογικού ιατρείου

Η πολυετής εμπειρία μας, διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου και βοηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των πνευμονολογικών παθήσεων

Αναπνευστική αποκατάσταση

Η αναπνευστική αποκατάσταση, είναι μια θεραπευτική τεχνική που έρχεται να συμπληρώσει την φαρμακευτική θεραπεία σε ασθενείς με (ΧΑΠ) Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Βρογχικό Άσθμα & FeNO

Το άσθμα είναι μια από τις πιο συχνές νόσους του αναπνευστικού συστήματος κατά την οποία στενεύει ο αυλός των αεραγωγών που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες για να γίνει η αναπνοή.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η ΧΑΠ είναι η χρόνια απόφραξη των αεραγωγών, η οποία σε αντίθεση μα το άσθμα, είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη ή μερικώς μόνο αναστρέψιμη.

Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση είναι μέθοδος απλή, ανώδυνη, αναίμακτη, που ανιχνεύει διαταραχές λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος και βάσει αυτών ερμηνεύονται τα συμπτώματα του ασθενούς και τίθεται η διάγνωση.