Ρινομανομετρία

Μέτρηση της ρινικής αναπνοής ως διαγνωστικό εργαλείο της λειτουργίας του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

4