Η αναπνευστική αποκατάσταση, είναι μια θεραπευτική τεχνική που έρχεται να συμπληρώσει την φαρμακευτική θεραπεία διαφόρων αναπνευστικών παθήσεων.

Βασικός στόχος της είναι η εξάλειψη της σωματικής ανικανότητας και αδράνειας ώστε να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται ελαττώνοντας την δύσπνοια, βελτιώνοντας τις δυνατότητες για σωματική άσκηση και τελικά βελτιώνοντας την ψυχολογία του ασθενούς.

Αφορά ασθενείς με χρόνια αναπνευστική νόσο, η οποία τους προκαλεί:

  • Δύσπνοια και άγχος κατά την διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων.
  • Περιορισμό των κοινωνικών και επαγγελματικών επαφών.
  • Περιορισμό αναψυχής καθώς και βασικών καθημερινών απασχολήσεων.
4