Η παλμική οξυμετρία είναι μία ανώδυνη, μη επεμβατική τεχνική που μετρά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο.

Η τεχνολογία της στηρίζεται στην απορρόφηση του φωτός από την αιμοσφαιρίνη και τον παλμικό τρόπο ροής του αίματος στα τριχοειδή αγγεία. Με την βοήθεια ενός αισθητήρα ανιχνευτή φωτός, ένας μικροεπεξεργαστής συγκρίνει και υπολογίζει τις διαφορές μεταξύ αιμοσφαιρίνης πλούσιας σε οξυγόνο και αιμοσφαιρίνης πτωχής σε οξυγόνο.

Πραγματοποιείται μέσω ενός παλμικού οξυμέτρου, που τοποθετείται σαν κλιπ συνήθως σε ένα από τα δάκτυλα του χεριού και εκτιμά την οξυγόνωση, όχι την απόλυτη τιμή οξυγόνου στο αίμα και για αυτό δεν υποκαθιστά τα αέρια αίματος που ελέγχονται στο εργαστήριο.

Είναι μία χρήσιμη εξέταση, στην Πνευμονολογία, στην Καρδιολογία στην επείγουσα Ιατρική, στην Αναισθησιολογία, στην Χειρουργική και στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της παλμικής οξυμετρίας είναι:

  • Μειωμένη ροή αίματος στα περιφερικά αγγεία( αγγειοπάθειες).
  • Σοβαρή αναιμία.
  • Ψυχρά άκρα ή εφίδρωση αυτών.
  • Κάπνισμα.
  • Βερνίκι νυχιών.
2