Νεφελοποίηση

Μια αρχαία αλλά αποτελεσματική μέθοδος σίγουρης λήψης εισπνεόμενων αναπνευστικών φαρμάκων κατά την διάρκεια βρογχοδιασταλτικής δοκιμασίας.

3