Δοκιμασία άσκησης 6 λεπτών

Απλή κλινική δοκιμασία σε κυλιόμενο διάδρομο, που συνεισφέρει στην διάγνωση πνευμονικών παθήσεων και συμβάλλει στην αποτίμηση της απόδοσης μιας θεραπευτικής παρέμβασης. Επίσης είναι ένας ικανοποιητικός δείκτης θνητότητας και νοσηρότητας.

3