Γνώσεις

Η συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια και σεμινάρια καθώς και η συνεργασία σε διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δυνατότητα σύγχρονων επιλογών θεραπείας των διαφόρων παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος.

2